Architectuur

Het ontwerp

Voor dit ontwerp voor een project midden in het centrum van Alphen a/d Rijn is gezocht naar een weerspiegeling van de stad in een enkel blok. Het perceel is gelegen op de locatie van de oude busterminal en wordt ingesloten door de Prins Bernardlaan en de Havenstraat. Een historische locatie die door de decennia heen al vele transformaties heeft meegemaakt. Momenteel bestaat er een vacuüm in het stedelijk weefsel met aan de ene kant historische bebouwing dat dateert uit 1940, aan de andere kant jaren ’70 woningbouw en kantoren die gebouwd zijn in de negentiger jaren. De behoefte bestaat naar een ontwerp dat op deze verschillende invloeden reageert, weerstand biedt en een positieve impuls geeft aan dit stukje Alphen aan den Rijn.

Nieuwe Havenstraat

Om de samenhang van het blok te handhaven is er gekozen om alle woningen door dezelfde plint te verbinden. Daarnaast is een set van architectonische elementen ontworpen die enerzijds naast elkaar gelegen woningen hun eigen identiteit geeft, maar in zijn geheel het blok dezelfde architectonische taal laat spreken. De detaillering en ornamentiek zijn modern klassiek te noemen. Dat wil zeggen dat er klassieke elementen zijn gebruikt zoals sluitstenen, rollagen en omkaderingen maar dat hier op een relatief vrije en speelse manier mee is omgegaan.
 
De appartementen aan de rotonde heeft het meest klassiek karakter met een neiging naar een symmetrisch gevelbeeld. De loggia’s bieden de bewoners een beschutte buitenruimte aan het verkeersknooppunt.
 
De vier woningen aan de Prins Bernardlaan hebben het karakter van een herenhuis. Een voortuin dient hier als intermediair tussen de laan en het woondomein. Een groene strook leidt het begin van de Havenstraat in. Hier komen wij een typologie tegen die is afgeleid van de bestaande bebouwing. Echter is hier met veel architectonische nuances, denk hierbij aan bijvoorbeeld Franse balkon, dakranden en omlijstingen, identiteit per woning gecreëerd en een differentiatie met de bestaande bebouwing. Deze klassiek moderne interpretatie van de bestaande architectuur in combinatie met de groenstrook dragen bij aan een dorps woonmilieu.
 
Binnen in het blok zijn de tuinen van de woningen gesitueerd. Een afgesloten pad verbind deze tuinen met drie plekken aan de openbare ruimte. De woningen die worden gecreëerd in het verlengde van de Hoflaan zijn samen met hun tuinen half verhoogd. Hierdoor is het plaatsen van een half verdiepte parkeerplaats mogelijk.
 
Door deze parkeergarage ontstaat er een ‘Delftse stoep’ aan de voorkant. Dit zorgt wederom voor een ruimte tussen privaat en publiek die tevens gebruikt kan worden als terras vanwege zijn gunstige ligging. Aan deze kant van het blok is gekozen voor een pandsgewijze indeling waar ook hier door verschillende nuances aan te brengen per woning ieder huis zijn eigen identiteit krijgt.

Menu